Shareplay bliver til Interactive Denmark

ID Vest logo

24 apr Shareplay bliver til Interactive Denmark

Interactive Denmark blev stiftet i 2013, da Shareplay gik sammen med brancheorganisationen Producentforeningen og investeringsfonden CAPNOVA om at stifte et nationalt initiativ. Interactive Denmark arbejder som klyngeorganisation på at skabe vækst og innovation for virksomheder i de digitale visuelle industrier; film, tv, spil, animation og apps på tværs af landet. Siden stiftelsen af Interactive Denmark har Shareplay administreret den del af Interactive Denmarks aktiviteter, som er foregået i region Midt- og Nordjylland, sideløbende med at Shareplay har haft egne aktiviteter. Vi har nu indset, at det er på tide af sammenkøre de to organisationer helt, og i løbet af foråret 2016 vil Shareplays aktiviteter derfor blive lagt ind under Interactive Denmark, som fremover vil være det samlede navn for klyngen.

Sammenlægningen betyder, at Interactive Denmarks område ikke blot styrkes med et øget fokus men også udvides. Interactive Denmark har indtil sammenlægningen primært beskæftiget sig med spil og apps, og vi ser det som en gevinst for alle industrierne, at film-, tv- og animationsområderne lægges til klyngen med det mål at styrke samarbejdet på tværs af industrierne. Interactive Denmark dækker nu således samtlige digitale visuelle industrier.

Helt konkret vil Interactive Denmarks mål være at brede de digitale visuelle industriers berøringsflade ud, så andre erhverv og sektorer får øjnene op for mulighederne for samarbejde. Vi oplever allerede en spirende interesse fra erhvervslivet i forhold til samarbejder om digital indhold, som kan bruges i kommunikationen af produkter og services, og det er den interesse, vi gerne vil gribe og brede ud.

Som en del af Interactive Denmarks initiativer er vi også i gang med at starte flere internationale projekter op, der skal brede klyngens aktiviteter ud internationalt med henblik på at etablere og styrke samarbejder og markedspotentiale på tværs af landegrænserne. Mere info om disse projekter vil følge.

Hovedsæderne for Interactive Denmark er Producentforeningen for Østdanmark og Filmby Aarhus for Vestdanmark.

Besøg Interactive Denmark her.